Collectie: Sorteren

Hebben we niet allemaal een lichte (of sterke) drang naar sorteren? Sorteren is visueel uitdagend, geeft voldoening en is een leuke bezigheid, althans voor volwassenen. Voor kleine matrozen is het nog zoveel meer! Ze leren verschillende kleuren, patronen, vormen en groottes onderscheiden. Deze speelschatten dagen ze uit tot sorteren, groeperen en klasseren door logisch te redeneren, vooruitziend na te denken en visueel te handelen.

Geef je kleine matroos de vrijheid om zelf te beslissen wat hij met deze speelschatten doet. Effectief sorteren of toch liever stapelen, tellen, of gebruiken in open ended spel en speelrijken creëren? Het kan allemaal met deze speelschatten aangezien de meeste een open speeleinde hebben.