Collectie: Muziek

Muziek luisteren en muziek maken heeft veel positieve invloed op de ontwikkeling van kleine matrozen. Muziek verhoogt het intelligentieniveau en is goed voor de sociale vaardigheden, creativiteit, motoriek, het gehoor en spraak- en taalontwikkeling. 

Hoe kleine matrozen muzikaal ontwikkelen, hangt voor een groot deel af van jou. We worden allemaal geboren met een natuurlijk gevoel voor muziek. Door al vroeg samen te rijmen, zingen en muziekinstrumenten te bespelen, stimuleer je de toekomstige muzikaliteit en liefde voor muziek. 

Muziek draagt ook bij aan het zelfbewustzijn omdat het werkt op emotioneel niveau. Muziek maakt ons niet voor niets blij of ontroerd. Kleine matrozen leren dankzij muziek emoties en relaties (h)erkennen.

Voor kleine matrozen zijn eenvoudige instrumenten het fijnst, vooral houten instrumenten waar ze hevig mee te keer kunnen gaan. Muziek luisteren en maken is altijd positief waarbij samen plezier maken het allerbelangrijkste is. Dans, beweeg vrij, zing en geniet van elkaar.